ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ДОПУСТИМИХ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ ЗМІНІ ШВИДКОСТІ РОЗПУСКУ СОСТАВІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123145

Ключові слова:

швидкість розпуску, відчеп, сортувальна гірка, область допустимих режимів

Анотація

Мета. Метою роботи є дослідження конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепів при зміні швидкості розпуску составів та її впливу на умови розділення. Методика. Дослідження виконані з використанням методів математичного моделювання гіркових процесів. Результати. У статті виконано дослідження впливу швидкостей розпуску составів на конфігурацію і площу областей допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій. Для оцінки якості сортувального процесу використовується ризик нерозділення відчепів на розділових стрілках. Зі збільшенням швидкості розпуску ризик нерозділення відчепів зростає, площа області допустимих швидкостей виходу відчепів з гальмівних позицій зменшується. Початкова швидкість розпуску впливає в основному тільки на величину початкового інтервалу між відчепами на вершині гірки, її вплив на умови прицільного регулювання швидкості скочування відчепів є незначним. Для збільшення площі області допустимих швидкостей можливо змінити обмеження та умови скочування – скоротити дальність скочування відчепів – обмежити її докочуванням відчепу за граничний стовпчик останнього стрілочного переводу Для збільшення площі області та сприянню зменшенню ризиків нерозділення доцільно встановлювати на другий гальмівний позиції уповільнювачі, які мають велику допустиму швидкість входу на них. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень отримано залежності конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепа від його швидкості на вершині гірки, що дозволяє спростити оцінку впливу швидкості розпуску состава на величину інтервалів на розділових елементах. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці рекомендацій гірковим операторам, черговим по сортувальним гіркам та маневровим диспетчерам.

Посилання

Бессоненко, С. А. Математическая модель расчета параметров интервального торможения отцепов и переменных скоростей роспуска составов / С. А. Бессоненко, В. Н. Иванченко, А. М. Лященко // Вестник РГУПС. – 2013. – № 1. – С. 55-65.

Огар, О. М. Системний підхід до розрахунку раціональних технологічних параметрів діючих сортувальних гірок / О. М. Огар, К. А. Асєєва, А. В. Солянкін // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/4 (54). – С. 41-44.

Бобровский, В. И. Ограничения режимов торможения отцепов на сортировочных горках / В. И. Бобровский, Р. В. Вернигора, А. В. Кудряшов, Л. О. Ельникова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2009. – Вип. 27 – С. 30-35.

Шиш, В. О. Особливості розробки Генеральної схеми розвитку залізничного транспорту України ни період до 2020 року / В. О. Шиш // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 6. – С. 38-40.

Козаченко, Д. Н. Исследование влияния скорости роспуска составов на перерабатывающую способность сортировочных горок / Д. Н. Козаченко, И. Е. Левицкий, Т. В. Болвановская // Наука и прогресс транспорта.. – 2012. – № 41. – С. 61-63. – DOI : 10.15802/stp2012/7667.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : монография : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко, Н. В. Рогов, Н. И. Березовый, А. В. Кудряшов. – Днепропетровск : Ю. В. Маковецкий, 2010. – 260 с. – ISBN 978-966-1507-25-7.

Bobrovskyi, V. Probabilistic Approach for the Determination of Cuts Permissible Braking Modes on the Gravity Humps / V. Bobrovskyi, D. Kozachenko, A. Dorosh, E. Demchenko [and others] // Transport problems. – 2016. – Vol. 11, Is. 1. – P. 147-155. – DOI : 10.20858/tp.2016.11.1.14.

Козаченко, Д. Н. Исследование условий интервального регулирования скорости скатывания отцепов на автоматизированых горках / Д. Н. Козаченко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 34. – С. 46-50.

Козаченко, Д. М. Дослідження допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках / Д. М. Козаченко // Восточно-европейский журнал передових технологий. – 2013. – № 4/3 (64). – С. 25-28.

Болвановская, Т. В. Исследование влияния скорости роспуска на конфигурацию области допустимых режимов торможения отцепов / Т. В. Болвановская // Бюллетень научных работ Брянского филиала МИИТ. – 2015. – Вып. 7. – С. 30–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті