ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛЮ ДВОСТОРОННЬОГО СОРТУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАГАТОГРУПНИХ СОСТАВІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2017/123144

Ключові слова:

двосторонній допоміжний сортувальний пристрій, гірка малої потужності, поздовжній профіль, режим гальмування

Анотація

Мета. Основною метою вдосконалення конструкції і режимів функціонування сортувальних пристроїв є мінімізація витрат тимчасових і енергетичних ресурсів, особливо, при формуванні багатогрупних составів. У цьому зв'язку задача визначення оптимальних параметрів запропонованого двостороннього допоміжного сортувального пристрою є актуальною. Метою даної роботи є розробка методики оптимізації параметрів профілю двосторонньої гірки і групувального парку, що забезпечують надійний розподіл відчепів групи вагонів, що розформовується. Методика. Для досягнення поставленої мети використаний метод оптимізації Бокса-Уїлсона; необхідні дані отримані в результаті обчислювальних експериментів з використанням розробленої імітаційної моделі розпуску составів з гірки малої потужності (ГМП). Результати. Виконано оцінку якісних показників різних варіантів поздовжнього профілю запропонованого пристрою. Отримано оптимальні значення параметрів профілю сортувальної гірки малої потужності, при яких забезпечуються максимальні значення інтервалів між відчепами на розділових елементах гірки. Наукова новизна. Вперше вирішена задача пошуку оптимального режиму гальмування відчепів розрахункової групи на ГМП, при якому забезпечується надійний розподіл відчепів на розділових елементах гірки. Розроблено методика пошуку оптимальних параметрів поздовжнього профілю, що забезпечує максимальне значення мінімального інтервалу між відчепами розрахункової групи. Практична значимість. Розроблені методики оптимізації параметрів поздовжнього профілю та пошуку оптимальних режимів гальмування відчепів на гальмівних позиціях можуть бути використані для проектування спеціалізованих сортувальних пристроїв, а також при розробці автоматизованих систем керування процесом формування багатогрупних составів на гірках малої потужності.

Посилання

Сухопяткин, А. Н. Проектирование устройств для формирования многогруппных поездов на сортировочных станциях / А. Н. Сухопяткин // Сб. науч. тр. ВЗРШТа. – 1975. – Вып. 80. – С. 24-33.

Сухопяткин А. Н. Сортировочные устройства для переработки местных вагонопотоков / А. Н. Сухопяткин // Железнодорожный транспорт. – 1976. – № 1. – С. 36-37.

Сухопяткин А. Н. Развитие сортировочно-группировочных устройств на сортировочных станциях / А. Н. Сухопяткин // Труды ВЗИИТ. – 1978. – Вып. 98. – С. 80-88.

Бакумов, Э. В. Проектирование вспомогательных сортировочных устройств : Методические указания по проектированию железнодорожных узлов и станций. – Киев, 1988. – № 113. – С. 4-13.

Берлин, Н. П. Расчеты и оптимизация параметров устройств сортировочных станций, занятых переработкой местных вагонов / Н. П. Берлин // Вопросы развития железнодорожных станций и узлов. – Гомель: БелИИЖТ, 1981, – С. 66-74.

Григорьев, В. В. К вопросу применения вспомогательных сортировочных устройств в железнодорожных узлах / В. В. Григорьев. – Свердловск, 1983. – С. 19-24.

Григорьев В. В. Методика оценки схем размещения вспомогательных сортировочных устройств на сортировочных станциях / В. В. Григорьев. – Свердловск, 1987. – 10 с.

Бобровский, В. И. Двустороннее сортировочное устройство для интенсификации процесса формирования многогруппных составов / В. И. Бобровский, И. Я. Сковрон // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2013. – Вып. 2(23). – С. 7-12.

Патент України на корисну модель № 56315 Пристрій для формування багатогрупних составів / Бобровський В. І., Сковрон І. Я., Дорош А. С. – Опубл. 10.01.2011, бюл. № 1/2011.

Патент України на корисну модель № 55826. Спосіб формування багатогрупних составів на основному та допоміжному сортувальних пристроях / Бобровський В. І., Сковрон І. Я. – Опубл. 27.12.2010, бюл. № 24/2010.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках : монография / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко, Н. В. Рогов, Н. И Березовый, А. В. Кудряшов. – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий, 2010. – 260 с.

Бобровский, В. И. Математическая модель для оптимизации интервального регулирования скорости отцепов на горках / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко // Інформаційно-керуючу системи на залізничному транспорті – 2003. – № 3. – С. 3 – 8.

Козаченко, Д. М. Ефективні режими гальмування відчепів на сортувальних гірках / Д. Н. Козаченко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2011. – Вип. 2. – С. 55−59.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов расчетной группы состава / В. И Бобровский, А. С. Дорош // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – Вип. 1(43). – С. 104–112.

Монтгомери, Д. К. Планирование эксперимента и анализ данных : Пер. с англ. / Д. К. Монтгомери. – Ленинград : Судостроение, 1980. – 384 с.

Джонсон, Н. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке : Методы планирования эксперимента / Н. Джонсон и др. – Моска : Мир, 1981. – 520 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Номер

Розділ

Статті