DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2017/110772

ЗАДАЧА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ

Ю. А. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА, К. В. МАТВИЕНКО

Анотація


Метою даної роботи є розробка математичних моделей і обчислювальних методів раціонального розподілу пасажирських і вантажних поїздів на мережі залізниць на підставі векторної оптимізації з метою задоволення попиту пасажирів і вантажовідправників в залежності від поїздо-км пробігу, часу руху поїздів, механічної роботи по їх переміщенню. Основною задачею дослідження є раціональний розподіл розмірів пасажирських і вантажних поїздів на мережі залізниць на підставі векторної оптимізації з метою задоволення попиту пасажирів та вантажовідправників в залежності від поїздо-км пробігу, часу руху поїздів, механічної роботи по їх переміщенню. Об'єктом дослідження виступає мережа залізничного полігону з вершинами на технічних станціях. Предметом дослідження є розподіл пасажирських і вантажних поїздів на залізничній мережі з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій і пропускної спроможності перегонів. Наукова новизна полягає в пропозиції нового методу раціонального розподілу пасажирських і вантажних поїздів на мережі залізниць на підставі векторної оптимізації. Отримані необхідні умови для вирішення задачі раціонального розподілу розмірів пасажирських і вантажних поїздів на мережі залізниць. Практична значимість. В результаті запропонованого підходу розроблено економіко-математичний варіант раціонального розподілу пасажирських і вантажних поїздів на мережі залізниць на підставі векторної оптимізації з метою задоволення попиту пасажирів та вантажовідправників в залежності від поїздо-км пробігу, часу руху поїздів, механічної роботи по їх переміщенню.


Ключові слова


вантажні поїзда; пасажирські поїзда; теорія функцій багатьох; векторна оптимізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ломотько, Д. В. Удосконалення системи управління парком вантажних вагонів на залізницях України в нових умовах / Д. В. Ломотько, В. М. Запара, В. В. Кулешов, А. В. Кулешов // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2010. – Вип. 119. – С.28-35.

Осминин, А. Т. Рациональная организация вагонопотоков на основе методов многокритериальной оптимизации : дис. … д-ра техн. наук :05.22.08 / Осминин Александр Трофимович // – Самара, 2000, – 261 с.

Папахов, А. Ю. Использование метода функции множества при рациональной организации вагонопотоков / А. Ю. Папахов // Транспортні системи та технології перевезень. – 2016. – Вип. 12. – С. 69- 74. DOI: http://dx.doi.org/10.15802/tstt2016/85887

Логвінова, Н. О. Моделювання роботи залізничної інфраструктури з паралельними ходами [Текст] / Н. О. Логвінова, Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов// Науковий Вісник НГУ. – 2013. – Вип. 3. – С. 93-102.

Баушев, А. Н. Математическая модель многофазных железнодорожных грузоперевозок / А. Н. Баушев, А. Т. Осьминин, Л. А. Осьминин // Математическое моделирование. – 2013. – Т. 25. – Вып. 10. – С. 108-122.

Басакер, Р. Конечные графы и сети / Р. Басакер, Т. Саати. – Москва : Наука, 1974. - 368 с.

Баушев, А.Н. Оптимизационные задачи на сетях : Уч. пособие / А. Н. Баушев, Л. В. Гадасина. – Санкт-Петербург : ПГУПС, 2012. – 108 с.; ISBN 978-5-7641-0383-9

Андерсон, Джеймс А. Дискретная математика и комбинаторика : Пер. с англ. / Джеймс А. Андерсон. – Москва : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 960 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.