DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2017/110771

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ПЕРСПЕКТИВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ШЛЯХІВ УКРАЇНИ

О. А. НИКИФОРОВА, Г. Г. СИДОРЕНКО

Анотація


Стаття присвячена екологічній проблематиці формування міжнародних транспортних коридорів на сучасному етапі – відображенню питань екологізації та безпеки в планах розвитку транспортної галузі. Міжнародний транзит як стратегічна функція міжнародних транспортних засобів і своєрідна форма експорту транспортних послуг має особливе значення для України. Пріоритетним напрямом є розвиток міжнародних господарських зв'язків між країнами Європи та Азії, що мають тенденцію подальшого зростання. Комплексний аналіз даної проблематики в рамках цього дослідження дозволив визначити можливості посилення екологічної компоненти транзитного потенціалу. Авторами запропонована модель процесу посилення екологічної компоненти транспортної галузі нашої країни. Модель містить основні міжнародні детермінанти, сфери реалізації, проблеми стану, орієнтири для визначення цілей і стратегічні напрямки екологізації, необхідні заходи для посилення екологічної компоненти транзитного потенціалу України. Актуалізована необхідність створення наземних транспортних коридорів.


Ключові слова


екологізація; безпека; міжнародні транспортні шляхи; транспортна інфраструктура; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Чумляков К.С. Стратегическая роль транспортных коридоров в развитии международных транзитных перевозок // Рос. внешнеэкономический вестн. – 2013. – № 11. – С. 62–67.

Никифорова, О. А. Екологічні проблеми розвитку залізничного транспорту / Никифорова О. А., Пеліхова А. О. // Науково-технічний прогрес на залізничному транспорті : Матеріали 73 студ. наук.-техн. конф. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 127-128

Гурьева, М. А. Оценка устойчивого развития региона на основе индикативной системы оценки уровня экологизации экономики / М. А. Гурьева, Л. Н. Руднева // Экономика и управление: Вестн. УрФУ. – 2013. – № 3. С. – 104-116.

Павлова, Е. И. Экология транспорта: учеб. для вузов / Е. И. Павлова. – Москва : Транспорт, 2000. – 248 с.

Окружающая среда Европы: третья оценка [Электронный ресурс] // Европейское агентство по охране окружающей среды. Режим доступа : https://www.eea.europa.eu/ru/publications/environmental_assessment_report_2003_10 (дата звернення: 20.05.2017).

Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. Режим доступа : http://www.cntd.ru/assets/files/docs/OON/russe-17-vol-1.pdf (дата обращения: 29.09.2014) (дата звернення: 20.05.2017)

Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. Модельный закон о железнодорожном транспорте. Приложение к постановлению МПА СНГ от 23.11.2012 г. № 38-15[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.iacis.ru/upload/iblock/d5c/

mz15a.pdf (дата звернення: 20.05.2017)

Mitura, A. Nowe obszary ekologistyki, TSL biznes. – 2014. – № 12. – P. 26-27.

Zielaskiewicz, H. Transport jako ogniwo łańcucha logistycznego i jego oddziaływanie na środowisko naturalne / H. Zielaskiewicz // Logistyka, – 2009. – № 4. – P. 8-31.

Krykavskyy, Y. Reverse Logistics in ecologization process of enterprise activity / Y. Krykavskyy, N. Mashchak, G. Podvalna // Research in Logistics & Production. – 2014. – Vol. 4. – № 4. – P. 369-377.

Howaniec, H. Restrictions in building a strong brand, Logistic. – 2014. – № 811. – P. 396-403.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.