DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2017/110768

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ КОНТЕЙНЕРНИХ ТЕРМІНАЛІВ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

О. В. ЛАВРУХІН, Б. М. НЕМИРОВСЬКИЙ

Анотація


Мета. Метою роботи є розробка системи для спрощення роботи козлового крана та технології роботи контейнерного терміналу. Контейнерні майданчики являють собою важливу складову контейнерних терміналів, разом з робітниками які відповідають за навантаження-вивантаження та сортування контейнерів на залізничному та автомобільному транспорті. Не дивлячись на те, що технологія роботи і спосіб розташування та складування контейнерів на всіх площадках однаковий, існує багато варіантів технічного оснащення контейнерного пункту. Методика. Контейнерний термінал являє собою складну інфраструктурну систему, при його роботі взаємодіють прийомоздавальник, товарний касир, крановщик, залізничне та автомобільне сполучення. Результати. Запропонована технологія забезпечує спрощення роботи для прийомоздавальника, а також впливає на точність при навантаженні та розватнеженні контейнерів. Наукова новизна. В статті розглянуто аналіз площадки станції Харків – Ліски, запропонована система удосконалення роботи контейнерного терміналу вказує на те, що робота крана стане більш чіткою та швидшою. Практична значимість. Практична значимість полягає в тому, що застосована технологія дозволяє пришвидшити навантажувально-розвантажувальні операції, переоформлення документів, пришвидшує сортувальний процес.


Ключові слова


контейнерний термінал; кран; контейнер; CTMS – система; прийомоздавальник; товарний касир; автоматизація; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Котенко, А. М. Удосконалення технології переробки і зберігання контейнерів на вантажних станціях / А. М. Котенко, К. В. Крячко // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2003. – Вип. 56. – С. 48-54.

Альошинський Є.С. Пропозиції по удосконаленню технології контейнерних перевезень України / Є. С. Альошинський, Д. І. Мкртичьян, Г. І. Шелехань // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 80. – С. 70-75

Технологічний процес роботи контейнерного пункту станції Харків – Ліски. Типовий технологічний процес роботи контейнерного пункту. – Київ, 2007. – 28 с.

Данько, М. І. Сучасні техніко-технологічні особливості організації перевезень вантажів у великотонажних контейнерах / М.І. Данько, О. М. Ходаківський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2006. – № 1. – С. 3-8.

Мамонтов, І. Ю. Современные технологии и устройства оптимизации терминальной деятельности [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/1511.htm

Carlo, H. J. Storage yard operations in container terminals: Literature overview, trends, and research directions [Text] / H. J. Carlo, I. F. A. Vis, K. J. Roodbergen // European journal of operational research. – 2014, Jun. – Vol. 235, № 2. – P. 412-430.

Carlo, H. J. Transport operations in container terminals: Literature overview, trends, research directions and classification scheme [Text] / H. J. Carlo, I.F.A. Vis, K.J. Roodbergen // European journal of operational research. – 2014, Jul. – Vol. 236, № 1. – P. 1-13

Wang, L. Rail mounted gantry crane scheduling optimization in railway container terminal based on hybrid handling mode [Text] / L. Wang, X. Zhu // Computational intelligence and neuroscience. – 2014, Jan. – Vol. 2014, Art. №. 31. – P. 7.

Wu, Y. Scheduling multiple yard cranes with crane interference and safety distance requirement [Text] / Y. Wu, W. Li, M.E.H. Petering, [et al] // Transportation Science. – 2015. – Vol. 49, №. 4. – P. 990-1005.

Guo, P. Gantry crane scheduling with interference constraints in railway container terminals [Text] / P. Guo, W. Chenga, Z. Zhanga [et al] // International Journal of computational intelligence systems. – 2013. – Vol. 6, № 2. – P. 244-260

Ломотько, Д. В. Formation of fuzzy support system for decisionmaking on merchantability of rolling stock in its allocation / Д. В. Ломотько, А. О. Ковальов, О. В. Ковальова // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Т. 6. – №. 3 (78). – С. 11-17, http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2015.54496.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.