DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2017/110763

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗЕРНА

Р. В. ВЕРНИГОРА, Р. Ш. РУСТАМОВ

Анотація


Мета. Аналіз сучасного стану та проблем функціонування системи зберігання українського зерна, як важливого елемента логістичного ланцюга його доставки в морські порти для експорту. Пошук шляхів підвищення ефективності залізничних перевезень зерна від лінійних елеваторів в порти з точки зору зниження логістичних витрат. Основний матеріал. Протягом декількох останніх років Україна впевнено посідає лідируючі позиції як один із найбільших виробників і експортерів зерна. У сезоні 2016-2017 Україна експортувала 44 млн т. зерна, посівши 2-у позицію в світі. Важливою складовою логістичного ланцюга постачання зерна на експорт є система його зберігання в районах виробництва і перевалки. В даний час в Україні налічується понад 1000 лінійних елеваторів і близько 30 портових терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання 48 млн т. Серед регіонів, найбільш забезпечених елеваторними потужностями, Полтавська, Одеська і Кіровоградська області. Середня забезпеченість елеваторами по Україні – 64 %. Потужність портових терміналів з перевалки зерна становить 60 млн т. Середня вартість обробки зерна на лінійних елеваторах 8...15 USD/т. Втрати українських виробників зерна через неефективну логістику складають 20 USD т. Основним перевізником зернових вантажів в Україні є залізничний транспорт. Основними проблемами залізничних перевезень зерна є: недостатня пропускна спроможність залізничної інфраструктури в портах і на припортових ділянках, дефіцит і зношеність парку зерновозів, неефективна організація логістики. Перспективним напрямком удосконалення логістики залізничних перевезень зернових вантажів є відправницька маршрутизація. Організація такої технології вимагає розвитку елеваторної інфраструктури для концентрації навантаження зернових маршрутів на вузлових елеваторах. Висновки. Наявна елеваторна інфраструктура забезпечує існуючі обсяги виробництва і експорту українського зерна. Впровадження маршрутизації перевезення зерна вимагає спільних дій, як інвесторів в області розвитку елеваторної інфраструктури, так і держави в сфері лібералізації тарифної політики на залізничні перевезення.

Ключові слова


експорт зерна; елеватори; портові термінали; залізничні перевезення; відправницька маршрутизація; концентрація навантаження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Государственна служба статистики Украины. Транспорт [Электрон. ресурс] – Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua.

Обзор рынка зерновых // Международный совет по зерну, 2017 – Вып. 478. – 8 с.

Рустамов, Р. Ш. Оценка перспектив развития зерновой логистики в Украине / Р.Ш. Рустамов // Транспортні системи і технології перевезень. 2014. – Вип. 8. – С. 127-133. – doi: 10.15802/tstt2014/38101.

Купченко, А. В. Элеваторные мощности Украины / А. В. Купченко // Хранение и переработка зерна. – 2014. – №7 (184). – С. 33-37.

Shifting into Higher Gear. Recommendations for Improved Grain Logistics in Ukraine Report № ACS15163 – World Bank, 2015. – 42 р.

Анализ зерновой логистики Украины и предложения по ее модернизации // АПК-Информ, 2013. – 88 с.

Про зерно та ринок зерна в Україні. Закон України від 04.07.2002 № 37-IV [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/37-15.

Шкорупеев, Д. Элеваторы и ХПП Украины оставшиеся после распада Советского Союза [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http:// http://latifundist.com/blog/read/382-elevatory-i-hpp-ukrainy-ostavshiesya-posle-raspada-sovetskogo-soyuza.

Кобута, И. Экономика экспорта пшеницы в Украине / И. Кобута, А. Сикачина, В. Жигадло // The Regional Office for Europe and Central Asia of the Food and Agriculture Organization, 2012. – № 2012-5. – 59 с.

Довгенко, Я. О. Статистичний аналіз динаміки споживання зерна та забезпечення попиту / Я. О. Довгенко // Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 401-407.

Рябова, С. Стражи зерна: в элеваторный бизнес готовы инвестировать даже небольшие фермерские хозяйства [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://landlord.ua/strazhi-zerna-v-elevatornyiy-biznes-gotovyi-investirovat-dazhe-nebolshie-fermerskie-hozyaystva

Карта элеваторов Украины [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy

Тенденции мирового рынка элеваторов [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://mcx-consult.ru/d/77622/d/issledovanie-rynka-elevatorov.pdf

Рыбчинский, Р. С. Состояние и перспективы развития элеваторных мощностей в хозяйствах Украины / Р. С. Рыбчинский // Хранение и переработка зерна. – 2012. – Вып. 5(155).– С. 12–18.

Ивахненко, О. Элеваторные реалии: модернизация и строительный бум [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://a7d.com.ua/novini/36936-elevatornye-realii-modernizaciya-i-stroitelnyy-bum.html

Мощность портовых зерновых терминалов в Украине превышает 60 млн т. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: http://elevatorist.com/novosti/4272-moschnost-portovyih-zernovyih-terminalov-v-ukraine-otsenivaetsya-v-607-mln-t

Колодійчук В. А. Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки : монографія / В. А. Колодійчук. – Львів : Український бестселер, 2015. – 574 с.

Мирошниченко, И. Шесть шагов. Как избезать транспортного коллапса в агросекторе / И. Мирошниченко [Электрон. ресурс] – Режим доступа: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/03/6/622359

Агрологістика в Україні. Аналітичне дослідження. // Центр транспортних стратегій. – Київ, 2016. – 56 с.

Поважнюк, С. С. Потреба економіки України у нових вантажних вагонах. Вплив виробництва вагонів на вітчизняну економіку / С. С. Поважнюк // ДП «Укрпромзовнішекспертиза» – Київ, 2016. – 20с.

Козаченко, Д. М. Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні / Д. М. Козаченко, Р. Г. Коробйова, Р.Ш. Рустамов // Вісник Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-ту. – 2015. – №4. – С. 121-127.

Kozachenko, D., Vernigora, R., Rustamov, R. Сreation of export-oriented network of grain elevators in Ukraine/ D. Kozachenko, R. Vernigora, R. Rustamov // Наука та прогрес транспорту. – 2017. – № 2(68). – C. 56-70.

Самойленко, И. Вагоны, маршруты. А возить зерно не в чем [Электрон. ресурс] / И. Самойленко, О. Стерний, В.Набок. – Режим доступа: http://www.zerno-ua.com/journals/2012/dekabr-2012-god/vagony-marshruty-a-vozit-zerno-ne-v-chem.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.